en-HR Management, International Relations, Economics and Management, ČZU Prague

05/05/2019

Šárka Taxová Opletalová každoročně pravidelně přednáší v rámci programu MSc. na PEF, ČZU v Praze v předmětu HR Management. 

www.opletalova.net