Jak robotizace a automatizace ovlivňuje strukturu pracovních sil a trh práce?

17.12.2021

Jak robotizace a automatizace ovlivňuje strukturu pracovních sil a trh práce? 

Robotizace a automatizace již po několik let zasahuje do struktury pracovní síly a trhu práce hlavně v oblastech, které jsou "opakovatelné". Tedy veškeré manuální činnosti, které jsou při svém opakování vždy stejné. Týká se také administrativních činností, jako je např. fakturace. 


Hrozí z tohoto důvodu útlum některých profesí? 

Vše, co si představíte pod pojmem opakovatelná činnost, je nahraditelné automatizací. V rámci trhu práce se bavíme např. o některých dělnických profesích, o skladovém hospodářství, datové analýze nebo právě finančních rolích v účtárnách apod. 


Jaké požadavky na jiné profese tato situace vyvolává? 

Pokud tedy někteří lidé přijdou o svou práci - profesi, je to příležitost pro to, abychom posílili role, které potřebují více pracovní síly, a to např. souvisí s rekvalifikací. Pak si tato situace žádá spolupráci celé společnosti, jak státního aparátu, tak soukromého sektoru. Tak, aby rekvalifikace probíhala v rámci aktuálních potřeb a v dostatečné míře. Samozřejmě nejlépe, pokud se zaměříme na posílení vzdělání již od začátku, a to např. pokud v dnešní době víme, že obor švec má nedostatek absolventů, je třeba vzbudit motivaci v generacích školáků a přilákat sem dostatečný počet budoucích studentů.


Pokračování v časopise: Interní Auditor 

www.opletalova.net