Motivace a řízení talentů 2021

12.10.2021

Celý článek je publikován v časopise Interní Auditor.  Zde naleznete ochutnávku z daného tématu. 

Motivace je velice diskutované téma, které řeší každá společnost, každé uskupení, které pracuje s lidským faktorem v jakékoliv době. Všechny společnosti na světě se věnují tomuto tématu a chtěly by s ním umět co nejlépe pracovat. Ať už se jedná o tým v kanceláři, ve výrobě, v obchodě, kdekoliv. Každý jedinec má svou osobní motivaci, která se propisuje do celého uskupení společnosti a obsahuje několik proměnných, které se liší v čase a daným vývojem. Na motivaci se lze dívat z několika úhlů pohledu. Pojďme se podívat na jeden z nich. 

..."A nyní úplně jiný úhel pohledu k aktuální problematice celého světa. V současné době je velice citlivé téma, diskutované v době covidové, očkování. Jak mají společnosti fungovat opět v kancelářském režimu nebo ve výrobních společnostech naplno, pokud zaměstnanci nejsou očkováni. Některé společnosti již nařizují, že očkování proti covid19 je povinné. V rámci České republiky je tato forma nařízení nezákonná. Pak, jak může společnost motivovat zaměstnance pro očkování? Jedná se o bezpečí všech nebo o formu ohrožení zdraví? Pro některé zaměstnance může být tato otázka zásadní, a ačkoli do této doby to byl absolutně loajální zaměstnanec, maximálně motivovaný pro danou práci a společnost, kolektiv, i tak se rozhodne danou firmu opustit. V současné době z průzkumu Hospodářské komory ČR vyplývá, že celkem 76% zaměstnavatelů podporuje očkování proti covid-19 mezi jejich zaměstnanci. Většina společností v ČR k očkování přistupuje, že vakcinaci alespoň doporučují, více než desetina je k očkování sama motivuje formou nového zaměstnaneckého benefitu či bonusem a 6% podniků dokonce očkování vyžaduje po svých zaměstnancích, a to tam, kde je očkování podmínkou zaměstnance k výkonu jeho povolání. Komunikace a zodpovědnost rovná se svobodná společnost. 


Závěrem bychom chtěli říct, jak již bylo uvedeno na začátku tohoto článku, motivace má mnoho proměnných, a ne všechny jsou v silách zaměstnavatele je ovlivnit. I tak. Nejdůležitější je komunikace, pravidelná komunikace se zaměstnanci. Nejen při vstupních pohovorech a exit interviews, ale právě v průběhu působení zaměstnanců ve společnostech. Díky zpětným vazbám, pravidelným vyhodnocováním spolupráce se sama společnost stále zlepšuje, roste, mění a stává se silnější, ekonomicky zdravou, pokud naslouchá svým zaměstnancům. Dává jim svobodné působení s plným rancem zodpovědnosti při dosahování co nejlepších výsledků, a tím je také konkurenceschopnější."


www.opletalova.net