Personální Audit, Český institut interních auditorů

16.05.2022

"Ve správný čas, na správném místě". 

Ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů se konal úspěšný workshop pro skupinu interních auditorů různých společností a organizací, jak z komerční sféry, tak ze sféry soukromého sektoru. Zazněla témata, proč je personální audit důležitý pro další rozvoj společnosti, jak pracovat se stávající analýzou situace a mnohé další podměty. Děkujeme za spolupráci. 


www.opletalova.net