Sdílená radost, dvojí radost.

28.11.2021

Sdílená radost, dvojí radost. Díky skoro již uběhlému roku 2021 Opletalová & Partners, kvalitní spolupráci se všemi našimi klienty v oblasti Executive Search & Recruitment services v roce 2021, podporujeme sociální podnik Prádelna Zelený ostrov. 

www.zelenyostrov.eu 

Tento sociální podnik, který zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním, především s poruchami sluchu a neslyšící, umožňuje práci v prádelně pro cílovou skupinu osob se zdravotním znevýhodněním a my jim tak můžeme společně dávat možnost uplatnění a zařazení na trhu práce. 

Pevné zdraví a hezkou adventní neděli Všem:-)

#rok2021 #zelenýostrov #trhpráce #opletalová&partners #děkujeme

www.opletalova.net