Sociální služby v ČR a trh práce

31.05.2023

         Začtěte se s námi do článku, kde se naše kolegyně Barbora Švarcbachová zastavuje a poukazuje nad děním v oblasti sociálních služeb a trhu práce v ČR.    

         V posledních letech se trh práce pro sociální služby změnil. Pokud se podíváme na trh práce jako takový, byly pro něj poslední roky náročné, a to hlavně díky celosvětové pandemii covidu-19 a válce na Ukrajině. Sociální služby byly jedni z nejohroženějších, zejména pobytové služby. Nouzové stavy přinesly s sebou zákaz návštěv klientů a další opatření a doporučení, které vydávalo Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

        Za nejdůležitější a nejdlouhodobější potřebu trhu práce v oblasti sociálních služeb v České republice považuji nedostatek sociálních pracovníků, kteří by pracovali v oblasti sociálních služeb a s tím spjatá prestiž pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků a nízké finanční ohodnocení. Sociální práce je nedoceněným oborem, bez toho, aby si široká veřejnost uvědomovala její důležitost, a to zejména z důvodu stárnutí populace. Limitující je roztříštěnost představ o povaze sociální práce. Pohled veřejnosti na obor ovlivňují nesporně média. Avšak musím zmínit, že veřejnost si v průběhu pandemie měla možnost připomenout důležitost sociální práce, právě prostřednictvím médií. Svůj podíl na stagnaci profese nese i malá angažovanost státu ve prospěch profesionalizace, ekonomizující myšlení a některé další trendy ve společnosti a malá angažovanost sociálních pracovníků v prospěch vlastní profese. 

          Pohled na sociální práci by se změnil právním zakotvením oboru. Společnost sociálních pracovníků České republiky se zasazuje o profesní zákon. Profesní spolky o profesní zákon usilují již řadu let. Naposledy byl návrh textu předložen v roce 2014. Cílem navrhované právní úpravy je přispět k prestiži samotného oboru a povzbudit odbornost sociální práce. V únoru 2023 se sešly profesní spolky s panem ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, kde došlo k dohodě o přípravě nového profesního zákona, který bude časově koordinován s přípravou dvou dalších právních předpisů a tím je komplexní novela zákona o sociálních službách a zákon o ochraně dětí a podpoře rodiny (oblast SPOD) a sestaven harmonogram přípravy profesního zákona, který vyústí v profesní zákon, který by měl nabýt účinnosti k 1.1.2025.

          Věřím, že právní zakotvení oboru zajistí kvalitu výkonu sociální práce, profesní růst a rozvoj sociálních pracovníků a také pomůže zvýšit prestiž sociální práce jako takové.


Autor: Barbora Švarcbachová

www.opletalova.net