Timemanagement - Worklifebalance - HyggeLife

23.06.2022

V letních červnových dnech probíhalo po 2 dny školení na téma Timemanagementu - work-life-balance, kde zaznívala témata, jak hospodařit se svým časem, jak si stanovovat priority a dosahovat cílů (nejen v Recruitmentu), jak poskládat osobní a profesní život do 24 h, být efektivní a mnoho dalšího zajímavého. 

Rádi jsme spolupracovali a potkali kolegy společnosti Goodcall s. r. o. a to přímo z týmu Recruitmentu - HR sourcery a kolegy z týmu RO (Recruitment Oursourcing), kdy část byla také online. Skvělá spolupráce. Nechť se daří. 

www.opletalova.net