Výhody Externího vs. Interního Recruitmentu (HR)

13.03.2023

         Láká Vás oblast lidských zdrojů (HR) a samotná oblast náboru? Jste na začátku své kariéry? Naše kolegyně Bára již má několik prvních zkušeností v externím a interním HR a v následujícím článku popsala své první zkušenosti, dojmy a celkové srovnání. Nechť Vám náš dnešní příspěvek pomůže v rozhodování a vykročíte tím správným směrem.

Výhody Externího versus Interního Recruitmentu (HR)

          Pokud se rozhodnete pro práci v oboru personalistiky, vyvstane otázka, zda jít pracovat do interního nebo externího světa HR. Díky svému studiu jsem měla možnost nastoupit na tříměsíční stáž do korporátní firmy a vyzkoušet si tedy i interní práci v HR. Ráda bych v tomto článku shrnula, jak vnímám oblasti recruitmentu v interním a externím prostředí vzhledem k mým zkušenostem na stáži a práci v personální agentuře.

       Jednou z výhod externího náboru vnímám to, že je více v kontaktu s pracovním trhem a dokáže tak lépe a kvalitněji reagovat na potřeby klientů. Navíc se u něho projevuje jistý nadhled a orientace na celek a má větší přehled o trendech, které se objevují na trhu práce. Externista soustředí pozornost "jen" na výběr kandidáta a dokáže dát více času a trpělivosti samotnému hledání. Externí personalista musí být připravený na flexibilitu z důvodu změn potřeb pracovního trhu a ekonomiky. Oproti tomu interní HRista ví, jak funguje daná firma, jaká je jejich firemní kultura a jaký typ zaměstnance je pro danou pozici v dané firmě vhodný. Internista má ale na starosti i další činnosti personálního oddělení jako je adaptační proces, rozmístění a propouštění zaměstnanců, péče o zaměstnance například v podobě benefitů, odměňování a vzdělávání, proto nemůže věnovat tolik času samotnému náboru, který je tak potřebný. Korporátní HR obvykle pracuje v striktně definovaném prostředí, s daným ročním plánem a budgetem.

     Je nutné podotknout, že jeden bez druhého nemůže fungovat. Proto je důležité obě prostředí propojit tak, aby dokázala dobře spolupracovat a nacházet efektivní přístup k výběru kvalitního a vhodného zaměstnance.

      Pro svou pracovní cestu jsem si vybrala externí prostředí, ale i přes to jsem ráda za zkušenost v interním HR, kde jsem měla možnost nahlédnout, jak je rozdílný proces při výběru a při pohovoru s uchazečem o pozici oproti externímu náboru, a mohu tak aplikovat některé přístupy do externího hledání.

Autor: Barbora Švarcbachová 

www.opletalova.net