ŽIVOT (NE) NA DLUH, Business breakfast, Praha

08.06.2023

           Velice nás Opletalová & Partners SHL Talent Assessment Czech Republic těší setkání v minulém týdnu se všemi hosty a váženými řečníky. V rámci business breakfast na téma "Život (ne) na dluh", jsme propojili témata, která byla zajímavá, jak z pohledu osobního, tak profesního, či celé společnosti a vývoje trhu práce.
              Zazněly informace, nejdříve od Barbora Riedl Černíková, jako např. "Co může udělat zaměstnavatel pro mentální zdraví zaměstnanců?",, a víte, že 40 % svého času řešíme pracovní konflikty?
              Děkujeme Dr. Tomas Rychnovsky, Ph.D., který přinesl vhled do oblasti, jak důležitá je psychosomatika, jak správně dýchat a připomenutí si, že je třeba nechtít vše hned, ale jít den po dnu.
           Závěrem v panelové diskusi se díky Tomáš Ervín Dombrovský, Ivan Cernohorsky, Barbora Riedl Černíková a Marcela Provazníková, MSc , která vše uváděla, propojila témata ohledně vývoje pracovního trhu, celkové ekonomiky, až po potřeby individuální, a s tím spojené priority. Jako např. péče o vztahy.
             ČR je stále zajímavé místo pro zahraniční investory, ač naše populace demograficky stárne, procházíme přelomovou dobou, a to je příležitost pro "restart".
20 % aktivně pracujících obyvatel je otevřeno novým pracovním nabídkám, své místo má executive search a s tím spojené aktivní oslovování kandidátů, vyhledávání talentů.
              To vše a mnoho dalších informací, poznatků si odnášeli naši hosté a my se budeme těšit na další setkání v budoucnu.

        Děkujeme OPERO za možnost krásného zázemí a vychutnání si výtečného občerstvení.


#executivesearch #talent #business 

www.opletalova.net